Product search
Enter a product search keyword
 
Advanced search
Categories
Information pages
Payment methods

Rekisteriseloste / Kansanmusiikki-instituutti Webshop

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä:
Kansanmusiikki-instituutti
Osoite: Jyväskyläntie 3, 69600 Kaustinen

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö:
Arkiston ja myymälänhoitaja Anne Virkkala-Harju

3. Rekisterin nimi:
Kansanmusiikki-instituutin asiakastietokanta

4. Rekisterin pitämisen peruste:
Asiakassuhde

5. Rekisterin tarkoitus:
Henkilötietolain 8 §:n mukaiset yleiset edellytykset ja Henkilötietolain 15 §, tilastointi. Henkilötietoja käytetään ainoastaan Asiakkaan tilauksen käsittelemiseksi ja normaalin asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon. Tietoja ei käytetä posti- eikä sähköpostimarkkinointiin ilman Asiakkaan erillistä lupaa. Kansanmusiikki-instituutti ei kerää eikä käsittele Henkilötietolain tarkoittamia arkaluonteisia henkilötietoja.

6. Rekisterin sisältämät tiedot:
Asiakkaan nimi, puhelinnumero ja posti- ja sähköpostiosoite. Tiedot saadaan Asiakkaan oman ilmoituksen perusteella.

7. Tietojen luovutus:
Kansanmusiikki-instituutti luovuttaa joitakin henkilötietoja kolmansille osapuolille, jos ne ovat välttämättömiä esimerkiksi tilauksen toimittamisen tai maksamisen kannalta.

Välitämme tietoja:

-maksun välittäjälle

-maksunvälittäjän kautta luottoyhtiölle, kun asiakas on valinnut maksutavaksi luottoyhtiön laskun tai erämaksun

- kuljetushallintajärjestelmän kautta eri kuljetusliikkeille

Tietoja siirrettäessä on huolehdittu tietoturvan korkeasta tasosta EU:n Tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

8. Rekisterin suojaus:

Rekisterin käyttö tapahtuu yhden tietokoneen kautta, jonka käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Työhuoneeseen, jossa kone sijaitsee, pääsee vain avaimella.

9. Tietojen säilytys:

Säilytämme Asiakkaan henkilökohtaisia tietoja vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi. Tietoja säilytetään enintään 7 vuotta.

10. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin
on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää osoitteella anne.virkkala-harju@kaustinen.fi

11. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää rekisterin tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai henkilön pyynnöstä.


Choose language
Suomi english
Shopping cart
0 pcs
Shipping methods
Shipping outside EU7.00€
The shipping fees are automatically updated according to your cart contents.